Rừng Tuyên Quang in bóng Tân Trào

RỪNG TUYÊN QUANG IN BÓNG TÂN TRÀO

 

Suối Ngân Hoa kia với núi Vân Trào.
Rừng Tuyên Quang vẫn in bóng Tân Trào.
Đường Cách mạng đã vươn ra biên rẫy.
Từ Tân Trào năm xưa ấy đến nay.

“Rừng xanh ơi nhớ lắm thay,
Nhớ khi xưa Bác đã về nơi đây.
Này cây đa và mái đình Hồng Thái.
Nước Việt Nam mình sinh ra giữa chốn đây…”

Đất mẹ trao tình cho non nước bấy nay
Đường hôm nay gió với cây.
Có trăng xưa Bác vẫn còn nơi đây.
Màn sương qua còn nhớ một ngày ấy.
Nước Việt Nam mình sinh ra từ chốn đây.
Tất cả lên đường cho đất nước bấy nay.

“Rừng hôm nay ngát bóng cây,
Có công ai đã bón trồng luôn tay.
Ngàn tre xanh ngập khắp tràn đồi núi.
Lúa hẹn trâu đàn trong hương lúa vẫn bay.
Những dòng mương dài đang vươn tới đó đây…”.

Dòng sông Lô với sông Gâm.
Nước trong xanh với cá lội tung tăng.
Bè ta xuôi hòa với ngàn nhịp bước.
Lớp người lên đường đi giữ nước giữ non.
Lớp người lên đường giữ nước giữ non

Lớp người lên đường đi giữ nước giữ non
Nhớ về Tân Trào cùng hát vút cao hơn…

Bình luận (0)