Pháo tiến công

PHÁO TIẾN CÔNG


Pháo ta thét vang dồn dập tiến công
Sớm nay cả miền Nam vang tiếng súng
Bao nhiêu mây đen biến thành cơn bão táp
Trời đất rung lên lũ quân thù phải tan xác.

Pháo đã vươn nòng quyết vì miền Nam giải phóng
Thù quân xâm lược trong gian khổ ta đã lớn lên
Vượt qua bao năm gian nan đất miền Nam đã vùng xông tới
Khắp nơi đứng dậy phá rồi lại đấu tranh.

Hôm nay dưới cờ, lá cờ của quân giải phóng
Miền Nam anh hùng đang tiến công.

Bình luận (0)