Ở rừng nhớ anh

Ở RỪNG NHỚ ANH


Rừng ơi xanh thắm chi nhiều.
Để em nhớ anh.
Dòng sông bên lở bên bồi.
Tình em vẫn mới.
Tiếng chim hót trong veo, tình em vẫn trong veo.
Nhớ anh thêm hồng đôi má.
Tóc thêm xanh trên đầu.
Từ nay thầm sâu trong em vang lên tiếng hát...

 1-
Tiếng hát......Tiếng hát...còn thơ riêng
Tình em gọi ở đâu người có nghe thác gọi...... anh về...
Tình anh như núi, tình như rừng, thiết tha.
Đừng có xa nhau nữa anh ơi.
Dù cách xa nơi muôn nơi, nhớ thương như suối trong như suối bao ngày chờ mong...
Đừng có xa nhau nữa anh ơi.
Dù cách xa nơi muôn nơi, nhớ thương như suối trong như suối bao ngày chờ mong...

2-
Có là vực sâu cách trở dài lâu.
Có là néo cao bao cách chia.
Có là cạn khô khắp đầu nguồn.
Em vẫn hát gọi mãi tên anh.
Xanh lá á á rừng......
Hà há hà há ha ha ha....
hà há há há há
hà há há há há ha ha..
Em nhớ...ơ..ơ..ơ ơ....anh...

Bình luận (0)