Niềm vui người thợ dệt

NIỀM VUI NGƯỜI THỢ DỆT

Sáng tác: Nguyễn Mạnh Thường
Trình bày: Bích Lan – Thanh Hòa

1-
Khi bình minh vừa dâng lên,
Khi bóng đêm đang dần tắt
Bạn vẫn nghe máy dệt reo vui
Như mạch tim không ngừng đập.
Tiếng máy với tiếng thoi,
Những ngày đêm ta đánh Mỹ
Bạn vẫn nghe náo nức suốt đêm ngày.

2-
Ca bình minh hồng sương mai
Những chuyến xe chào xướng máy
Vải sẽ đi khắp chốn nơi nơi
Tới miền xuôi miền ngược
Tiếng máy với tiếng thoi
Lại bừng lên như tiếng hát
Bạn vẫn nghe náó nức suốt đêm ngày

3-
Khi bình mình hồng chân mây
Tiếng sóng reo trên biển biếc
Vải sẽ đi bốn biển năm châu
Thêm tình thâm bè bạn
Tiếng máy  với tiếng thoi
Vang hòa chung trong tiếng hát
Quê hương ta náo nức suốt đêm ngày.

[KẾT]
Tiếng máy dệt hôm nay, trong nhịp đời rộn rã,
Mỗi một ngày mỗi một đổi thay
Là niềm vui những người thợ dệt chúng tôi đây.

Bình luận (0)