Bích Lan
Ca sĩ Bích Lan được được học với chuyên gia Liên Xô ở Trường Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Chị là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân. Năm 1976 chuyển về Đoàn ca múa Hà Nội và công tác ở đây cho đến khi nghỉ hưu.