Những tiếng ca vang trên đất này

NHỮNG TIẾNG CA VANG TRÊN ĐẤT NÀY


Tây nguyên quê ta giải phóng rồi
Đây núi rừng sông núi khắp nơi vang những tiếng cười
Những tiếng chiêng những tiếng cồng
Những tiếng người rủ nhau ta cùng trở về làng buôn nay đã giải phóng

Tây nguyên ơi mảnh đất thiêng liêng
Bao nhiêu ngày anh dũng đấu tranh chặt nát gông xiềng
Khắp núi rừng xanh bát ngát
Nghe lưng trời kìa con chim hót
Đất nước vui sao có những ngày
Những tiếng ca trên đất này, những tiếng ca vang trên đất này.

Tây nguyên ơi quê hương ta đó
Bao tháng ngày chờ mong những đứa con nay đã trở về
Quên sao những năm tháng hy sinh
Những ước mong bao mùa lúa, những ước mong qua bao mùa lúa.

Tây nguyên quê hương ta anh dũng
Nương sắn và bàn chông, những chiến công ta thắng quân thù
Vui sao khi đất nước xum vầy
Những tiếng ca trên đất này, những tiếng ca vang trên đất này...
Ề.. ê...ê

Bình luận (0)