Nhớ về sông La

Bình luận (1)

  1. hữu tín
    bài hát này rất tuyệt. Tuy nhiên ít người Hà tĩnh biết bài này