Nhớ và quên

NHỚ VÀ QUÊN

Thơ: Nguyễn Minh Châu
Nhạc: Phạm Tuyên
Trình bày: Thúy Lan.
***********************

 
Đã mấy ai trên đời
Quên một thời khói lửa
Có bao nhiêu đôi lứa
Sống bằng nhớ và quên.

Với anh xa nhau là nỗi nhớ
Nhớ miên man lại thuở ban đầu
Trong mơ nhớ lúc giận nhau
Tình xa nhớ phút mái đầu kề bên.

Riêng với em còn nhớ quên nữa
Vì anh! quên vất vả nhọc nhằn
Vì anh! bao bữa quên ăn
Vì anh! quên cả sắc Xuân.

Nên không ai trên đời
Quên được thời khói lửa
Có bao nhiêu đôi lứa
Sống bằng nhớ và quên.

Nên không ai trên đời
Quên được thời khói lửa
Có bao nhiêu đôi lứa
Sống bằng nhớ và quên.

Có bao nhiêu đôi lứa
Sống bằng nhớ và quên.


 

Bình luận (0)