Nhớ ơn Bác Hồ

Bản nhạc

NHỚ ƠN BÁC HỒ

 
Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A… có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A... có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ... 
 

Bình luận (0)