Nhớ đàn xe nước

NHỚ ĐÀN XE NƯỚCRì rào dòng sông âm vang đôi bờ
Mênh mang sông nước tiếng đàn xe
Cuồn cuộn Trà Giang trăng nghiêng mây biếc sóng reo
Làn gió vi vu ú ù.......
Nước cuốn trắng xoá reo vui
Long lanh, mưa bay, đàn ca trong nắng hè
Ngân nga man mác trên dòng
Đêm trường trầm lắng dư âm khi chiều buông
Ta nhớ quê ta có núi Ấn có sông Trà
Ta nhớ quê ta có núi Ấn có sông Trà
Giờ đây ta lắng nghe …

Rì rào dòng sông âm vang đôi bờ
Mênh mông sông nước tiếng đàn xe
Cuồn cuộn Trà Giang dâng cao lớp lớp sóng hờn
Trà Giang lớp lớp hận thù
Nước xoáy trắng xoá xe quay không ngừng
Như sông kia băng băng chảy về xuôi
Như quê ta tranh đấu tự bao đời
Để đàn xe nước hát không thôi.

Nước xoáy trắng xoá xe quay không ngừng
Như sông kia băng băng chảy về xuôi
Như quê ta tranh đấu
Lớp lớp kiêu hùng
Để đàn nước chảy hát yên vui ....

Bình luận (0)