Nhớ

NHỚ


Anh ơi em xin anh đừng có hỏi con chim con
Chim chỉ biết hót nó không hề ngồi im
Nhớ anh mà nó khóc đó anh.

Anh ơi em xin anh đừng có hỏi con suối
Chỉ nói chuyện như chiếc đàn T'rưng
Không bao giờ nó lặng tiếng.

Anh hãy hỏi nương rẫy em nhớ anh mấy lần
Mấy lần em lên rẫy bấy nhiêu lần em nhớ anh.
Anh hãy hỏi tấm chăn những đêm nằm vắng vẻ
Chăn ơi chăn nhớ ai ai khóc chăn ướt lệ.
Anh lại hỏi nương rẫy em nhớ anh thế nào
Mà mùa mùa lên rẫy lúa ngập cả núi cao.

Anh lại hỏi tấm chăn em nhớ anh làm sao
Mà những đêm đấu tranh bỏ chăn theo đồng chí
Em có nhớ anh không?

Thì đây em xin anh hỏi anh hỏi ai
Xin anh hỏi cha hỏi mẹ xin anh hỏi chị và hỏi em
Còn đây em xin anh hỏi núi rừng Tây Nguyên
Xin hỏi núi rừng núi rừng Tây Nguyên
Nếu không thì anh sẽ rõ anh ơi!

Bình luận (0)