Thanh Hải

Là nhà thơ trong Hội Văn nghệ Giải phóng, hoạt động ở chiến trường miền Nam thời kì chống Mỹ cứu nước. Ông là thành viên trong Đoàn Đại biểu MTDTGP miền Nam ra thăm miền Bắc tháng 10 năm 1962.

Các ca khúc lời của Thanh Hải (7)

Tư liệu liên quan (4)

Bình luận (0)