Nhà máy mùa xuân

Con đường sóng đôi với dòng kênh nhỏ,
Đưa tôi về Kiên Lương một buổi chiều xuân.
Đèn nhà máy xi măng sáng rồi em ơi,
Núi còn nghiêng trong màu trăng xa khơi.
Tôi về Kiên Lương giữa mùa mai nở,
Nghe trong lòng vấn vương một sắc trời xuân.
Còi nhà máy vang trong nắng chiều mênh mông,
Và niềm vui say trong mắt bạn mắt ta.
Mùa xuân, mùa xuân trên nhà máy xi măng,
Những công trình đã xây dựng,
Và cuộc đời đã sinh sôi trong từng tiếng máy reo.
Em lên tầng cao, hay vào hầm lò,
Đang hát bài ca giữa bạt ngàn nắng gió.
Ôi đôi bàn tay xây dựng cuộc đời,
Xi măng đi muôn nơi, tình ta đi muôn nơi,
Như hương thơm muôn hoa, cho cuộc đời thêm bay xa.

Bình luận (1)

 1. Pear

  Con đường sóng đôi với dòng kênh nhỏ,
  Đưa tôi về Kiên Lương một buổi chiều xuân.
  Đèn nhà máy xi măng sáng rồi em ơi,
  Núi còn nghiêng trong màu trăng xa khơi.

  Tôi về Kiên Lương giữa mùa mai nở,
  Nghe trong lòng vấn vương một sắc trời xuân.
  Còi nhà máy vang trong nắng chiều mênh mông,
  Và niềm vui say trong mắt bạn mắt ta.

  Mùa xuân, mùa xuân trên nhà máy xi măng,
  Những công trình đã xây dựng,
  Và cuộc đời đã sinh sôi trong từng tiếng máy reo.
  Em lên tầng cao, hay vào hầm lò,

  Đang hát bài ca giữa bạt ngàn nắng gió.
  Ôi đôi bàn tay xây dựng cuộc đời,
  Xi măng đi muôn nơi, tình ta đi muôn nơi,
  Như hương thơm muôn hoa, cho cuộc đời thêm bay xa.