Người trồng rừng lên biên giới

Bình luận (2)

  1. Tuấn Mộc
    Tuấn Mộc
    @BQT: Đề nghị của bác Nguyen Viet Thach cũng khá lâu rồi đấy nhỉ, chứ nghe "Người Trong Rừng Lên Biên Giới" cũng khó luận ra phết.
  2. Nguyen Viet Thach
    Nguyen Viet Thach
    Đề nghị ghi lại tên bài hát là "Người trồng rừng lên biên giới"