Người Đảng viên số một

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN SỐ MỘT

Sáng tác: Dân Huyền
Trình bày: Tốp nữ Đài TNVN.
***********************


Mùa Xuân chúm chím cánh hoa
Sắc hồng (ơ) nhớ lại cùng ta một người (ơ ơ ơ )
Nắng Xuân cũng hát ngàn lời
Bài ca thắm thiết về người Đảng Viên ( ơ ơ ơ )
Những ngày gian khổ triền miên
Vững tay chèo lái viết nên (ơ) sử vàng ( ơ ơ)
Viết nên thiên sử vàng.

Người Đảng Viên số một, tiếng nói dậy đất trời
Luôn vì dân vì nước, gian khổ vẫn tươi cười
Một tấm gương trung hiếu, từng lo cho mọi người
Mong sướng vui cuộc đời, vì tương lai tươi sáng
Người Đảng Viên số một là Bác Hồ kính yêu !

Mùa Xuân chúm chím cánh hoa
Sắc hồng (ơ) nhớ lại cùng ta một người (ơ ơ ơ )
Nắng Xuân cũng hát ngàn lời
Bài ca thắm thiết về người Đảng Viên ( ơ ơ ơ )
Những ngày gian khổ triền miên
Vững tay chèo lái viết nên (ơ) sử vàng ( ơ ơ)
Viết nên thiên sử vàng.

Người Đảng Viên số một, tiếng nói dậy đất trời
Luôn vì dân vì nước, gian khổ vẫn tươi cười
Một tấm gương trung hiếu, từng lo cho mọi người
Mong sướng vui cuộc đời, vì tương lai tươi sáng
Người Đảng Viên số một là Bác Hồ kính yêu !

Người Đảng Viên số một, tiếng nói dậy đất trời
Luôn vì dân vì nước, gian khổ vẫn tươi cười
Một tấm gương trung hiếu, từng lo cho mọi người
Mong sướng vui cuộc đời, vì tương lai tươi sáng
Người Đảng Viên số một là Bác Hồ kính...yêu !

 

Bình luận (0)