Người con gái Vĩnh Hanh

NGƯỜI CON GÁI VĨNH HANH


Hỡi người chiến sĩ Long Châu
Đi đâu vội vã qua cầu nhà em
Em là con gái Vĩnh Hanh
Gửi người chiến sĩ chút tình mến thương.

Đất này buồn lắm anh ơi!
Chẳng có cờ hồng, chẳng có lời ca
Xóm làng đìu hiu xơ xác
Ngày tháng mỏi mòn cũng bởi vì Tây.

Mau về đây giải phóng hỡi những người anh hiền
Vĩnh Trạch, Vĩnh Hanh, Ba Lầu, Phú Hòa
Khét tiếng các anh Hòa Xuân năm nay
Từ ngay mai đây đất này giải phóng
Dân ta sung sướng vui mừng chờ anh...

Bình luận (0)