Tuyết Minh (1)

Tuyết Minh (1) là ca sĩ của Đài TNVN khi Đài mới chuyển từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội năm 1954. Bà cùng lứa với NSUT Kim Oanh nhưng thời gian ở Đài chỉ vài ba năm.

Các ca khúc do Tuyết Minh (1) trình bày (1)

Bình luận (0)