Người ấy bây giờ đang ở đâu

NGƯỜI ẤY BÂY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU?


Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Để vườn hoang vắng; trắng bông cau
Để ngàn lau phủ xám đường ra bến
Bờ sông lay lắt mấy chân cầu.

Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Được mấy vầng trăng sáng, sáng trên đầu
Nghe con chim hót, lòng có dịu lại
Hay chuốc thêm sầu, sầu nặng nỗi đau.

Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Nắng còn hong tóc lúc qua cầu
Mây vẫn đi về trên mắt biếc
Gió, gió còn hòa điệu, điệu "Lý thương nhau"

Người ấy bây giờ, bây giờ đang ở đâu?
Người ấy bây giờ, bây giờ đang ở đâu?
Ở đâu, ở đâu. Người đang ở đâu.......
 

Bình luận (1)

  1. hongdanha3
    Kính đề nghị Ban Quản trị cập nhật tên tác giả bài hát này là Phan Huỳnh Điểu, ca sĩ thể hiện lầ NSUT Quang Lý.