Ngày vui Thủ đô đón bạn

NGÀY VUI THỦ ĐÔ ĐÓN BẠN

Em yêu Hà Nội đẹp biết bao
Tiếng đàn tiếng hát tự hào cùng chúng em
Thủ Đô dáng tựa Rồng Tiên
Năm mươi năm gặp bạn hiền muôn phương
Em vui đón bạn bầu thân thương
Sắc hoa thắm đẹp ngát hương trăm vùng
Hoa dâng Hà Nội anh hùng
Năm mươi năm ấy ca mừng (ca mừng) Thủ Đô
Nên thơ, Hà Nội thật nên thơ
Phố phường nô nức ngàn xưa tụ về
Những năm gian khó chẳng nề
Quân Dân đoàn kết lời thề vẫn xanh
Nước non thống nhất hòa bình
Thủ đô lộng lẫy trong tình bốn phương.

Bình luận (0)