Mưa Cao nguyên

Đóng góp: kyuctuoidep

Bình luận (1)

 1. kyuctuoidep

  Lời bài hát: Mưa Cao nguyên

  Mưa, cao su nhựa tràn

  Mưa, trái chín nặng cành

  Mưa, cơn mưa ngọt đầy.

  Em trông con mương tràn đầy

  Mưa, lúa cười vẫy tay.


  Xưa, mưa riêng của Giàng.

  Nay, mưa riêng của Người.

  Mưa, mưa không một mùa.

  Em trông cơn mưa ngọt ngào.

  Nghe tiếng đời xôn xao!


  Ngàn tiếng chiêng gọi mưa,

  Ngàn tiếng rừng gọi gió

  Tiếng reo vui bầy ve

  Tiếng trở trăn cơn gió.


  Ngàn tiếng ta gọi nhau

  Ngàn tiếng đời phơi phới

  Tiếng hát ca của mưa

  Tiếng kể than của đất.


  Kể ngàn năm cơn khát

  …Cao nguyên