Lan Hương
Lan Hương quê ở Quảng Ninh. Chị là cựu thành viên nhóm Bông cúc vàng ( cùng với Quỳnh Nga, Thanh Tâm, Tuyết Tuyết, Minh Châu), ban nhạc hoạt động mạnh những năm cuối 80 –đầu 90. Chị công tác tại Đoàn ca nhạc Đài TNVN.Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.