Mở đường lò chúng ta đi

Đóng góp: VVO

Bình luận (1)

 1. Người Nghe Nhạc

  Lại một người quen nữa, mấy chục năm mới được gặp lại. Như được quay lại những năm vô tư trong sáng sau thống nhất đất nước. Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn bác VVO.

  1. Chúng ta đi bước chân không nghỉ

  Búa thép trong tay là vũ khí

  Ngày ngày đêm đêm vượt núi xuyên hầm

  Đi tiến công vào những vỉa than

  Đi mở thêm lò mới khoan sâu vào lòng núi

  Lên đường bắt đất nhả vàng đen

  Ơ! Tiếng hát vang lên

  Tiếng máy tiếng choòng tiếng mìn rung chuyển đất

  Chúng ta đi chuyển những dòng than

  Tới muôn ngả khắp non sông, nhà máy, ruộng đồng

  Yêu mỏ - thiết tha yêu Tổ Quốc

  Mở đường lò vững bước chúng ta đi

  2. Suối than reo tháng năm không nghỉ

  Hối thúc đôi chân đoàn dũng sỹ

  Ngày nào năm ca mặc tiếng bom rền

  Xe nối xe rộn rã ngày đêm đưa đoàn quân vượt núi

  Đi lên dựng lò mới trên ......... đất vẫn nhả vàng đen

  Ơ! Tiếng hát vang lên

  Tiếng máy tiếng choòng tiếng mìn rung chuyển đất

  Chúng ta mang dòng máu vẻ vang

  Đức dũng cảm chí hy sinh truyền thống dân tộc mình

  Mang dòng máu kiên cường bất khuất

  Của thợ mỏ Việt Nam vững bước tiên phong chúng ta đi

  3. Chúng ta đi bước chân không nghỉ

  Búa thép trong tay là vũ khí

  Ngày ngày đêm đêm vượt núi xuyên hầm

  Đi tiến công vào những vỉa than

  Đi mở thêm lò mới khoan sâu vào lòng núi

  Lên đường bắt đất nhả vàng đen

  Ơ! Tiếng hát vang lên

  Tiếng máy tiếng choòng tiếng mìn rung chuyển đất

  Chúng ta mang dòng máu vẻ vang

  Đức dũng cảm chí hy sinh truyền thống dân tộc mình

  Mang dòng máu kiên cường bất khuất

  Của thợ mỏ Việt Nam vững bước tiên phong chúng ta đi

  Vững bước tiên phong chúng ta đi!