Miền Nam nguyện theo Đảng

MIỀN NAM NGUYỆN LÒNG THEO ĐẢNG


Dù có gió mưa bão bùng, dù trong đêm tối mịt mùng
Miền Nam không quên lời ca, lòng luôn tin yêu Đảng ta
Dù đứng trước giữa sóng thần, hay trong tiếng xiết ngục tù
Chân ta không lùi bước, miền Nam anh dũng quật cường.

A... Ánh sáng của Đảng ta chiếu rộng bao la
Dù biển đêm đang gầm thét, 
Đảng là muôn ánh đèn pha, soi sáng trong hồn ta 
Hướng đi theo Đảng miền Nam bền lòng chiến đấu
Cùng một lời ca ta vững tin yêu Đảng ta.

Dù chết đấu tranh đến cùng, dù bao tra tấn hãi hùng
Vùng lên hiên ngang lời ca, càng thêm tin yêu Đảng ta
Vì thống nhất ta vững tay chèo, quyết lướt qua những hiểm nghèo
Ta xông lên chặn lấy bàn tay mưu phá hòa bình.

A... Ánh sáng của Đảng ta chiếu rộng bao la
Dù biển đêm đang gầm thét,
Đảng là muôn ánh đèn pha, soi sáng trong hồn ta
Hướng đi theo Đảng miền Nam giàu bền lòng chiến đấu
Cùng một lời ca ta vững tin yêu Đảng ta...

Bình luận (0)