Lời ru trên nương

Bản nhạc

LỜI RU TRÊN NƯƠNG

Nhạc: Trần Hoàn
Thơ: Nguyễn Khoa Điềm

Trình bày: Phương Quý.
**********************Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông
Mai sau con lớn vung chày lún sân.

Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương làng đói
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều,
À... ơi... à... ơi...

Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
Đừng làm mẹ ngã, mẹ trỉa bắp trên nương
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi
Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng.

Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa (mà) con suối
Các anh cầm súng với các chị cầm chông
Akay ơi, Akay ơi.
Mẹ đưa con đi ta quyết dành cuộc sống
Akay ơi, mà ngủ cho ngoan
Là Akay ơi, mà ngủ cho ngoan...

Bình luận (0)