Lời buồn cuối

Bình luận (1)

  1. yeunhacdo1971

    bài này thu thanh năm nào thế các bác ,chắc cùng thời với HN đêm trở gió , bài thơ mà NS Văn Dung phổ em tìm trên mạng k thấy!