Lời anh vọng mãi ngàn năm

Đóng góp: Linh Trinh

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bạn Linh Trinh vừa gửi 3 bản thu mà trang này chưa có. Đây là 3 bản lấy từ đĩa than, chắc là chạy nhiều rồi nên nhiều tiếng "đậu rán" quá nhưng dù sao cũng là một đóng góp đáng trân trọng để làm phong phú cho bộ sưu tập của bcdcnt.