Hò kéo pháo
Hai, ba nào!Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo,Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi.Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi,Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù,Kéo pháo ta lên, trận địa đây vùi xác quân thù,Trận địa đây vùi xác quân thù (hai, ba nào).1-Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo,Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi.Gà rừng gáy trên nương rồi, dấn bước ta đi lên nào.Kéo pháo ta sang qua đèo, trước khi trời hửng sáng.Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi,Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi.Tới đích rồi đồng chí chúng ta ơi,Vinh quang thay sức người lao động,Hò dô ta pháo ta vượt đèo,Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng (hò ơ, hai, ba nào).2-Mặc cho bom đạn bốc cháy quanh mình ta rồi,Mặc cho quân thù bắn phá trên đường ta đi.Dù lửa nóng, trong bom đạn, bốc cháy chung quanh ta rồi,Bám chắc tay không buông tời, quyết tâm bảo vệ pháo.Kéo pháo lên trận địa của chúng ta,Tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên.Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi,Mai đây nghe pháo gầm vang dậy,Cùng bộ binh đánh tan đồn thù,Thề quyết tâm đánh tan đồn thù.Tới đích rồi đồng chí pháo binh ơi,Mai đây nghe pháo gầm vang dậy,Cùng bộ binh đánh tan đồn thù,Thề quyết tâm đánh tan đồn thù (hò ơ).