Hồ Chí Minh, vì sao sáng ngời

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Viết Thạch
    Nguyễn Viết Thạch
    Đề nghị sửa lại tên bài hát là "Hồ Chí Minh vì sao sáng NGỜI".