Minh Khang

Xuất thân từ công nhân, ông bắt đầu sáng tác trong phong trào Sóng Duyên Hải những năm đầu thập kỉ 60. Năm 1964 theo học Khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1969 ông bắt đầu giảng dạy. Được cử đi học hệ đại học chuyên ngành Sáng tác và Lý luận tại Nhạc viện Odessa Liên Xô, tốt nghiệp ông trở về Nhạc viện Hà Nội làm Chủ nhiệm Khoa Sáng tác-Lý luận-Chỉ huy. Đã xuất bản hai tập ca khúc Trăng hạ huyền (1994) và Lời của biển (1996). Ông sáng tác một số tác phẩm khí nhạc và nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc.

Các ca khúc do Minh Khang sáng tác (7)

Các thể loại khác do Minh Khang sáng tác (1)

Bình luận (0)