Hẹn hò Sa Pa

Bình luận (1)

  1. Nhật Thành

    Nhạc dạo đầu quá dài, những 1'15". Không ai viết như vây, phần dạo đầu này chỉ nên tối đa là 30"