Mạnh Hồ

Nhập ngũ tháng 1-1972 vào binh chủng Tăng-Thiết giáp. Tham gia hoạt động âm nhạc trong đội Tuyên văn đầu tiên của binh chủng. Ra quân năm 1975 về công tác tại Bộ Nông nghiệp. Nghỉ hưu năm 1994. Là Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội.

Các ca khúc do Mạnh Hồ sáng tác (39)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)