Hát mừng bộ đội chiến thắng

Đóng góp: Anh Thư


Cướp được nhiều súng của giặc thì hả sao hả ghê
Giết được nhiều giặc lại càng khoái sao khoái thế
Lũ giặc bại trận đành là phải hàng ối a thôi thì hàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

Bắn được nhiều chiếc phản lực thì (ha ha) hả sao hả ghê
Đánh chìm được nhiều thuyền giặc thì lại càng khoái sao khoái thế
Khắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàng,
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

Thắng trận thì mới về làng thì hả sao hả ghê
Bố mẹ họ hàng này lại càng (à) khoái sao khoái thế
Khắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàng
Hát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng ta hò vang.

Giết giặc rồi thì mới về làng thì hả sao hả ghê
Ối nàng vừa đẹp lại vừa... khoái sao khoái thế
Khắp cả đường làng rợp trời cỏ đỏ ối sao vàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.


Bình luận (0)