Hát mừng bộ đội chiến thắng
Cướp được nhiều súng của giặc thì hả sao hả ghêGiết được nhiều giặc lại càng khoái sao khoái thếLũ giặc bại trận đành là phải hàng ối a thôi thì hàngHát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.Bắn được nhiều chiếc phản lực thì (ha ha) hả sao hả ghêĐánh chìm được nhiều thuyền giặc thì lại càng khoái sao khoái thếKhắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàng,Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.Thắng trận thì mới về làng thì hả sao hả ghêBố mẹ họ hàng này lại càng (à) khoái sao khoái thếKhắp cả đình làng rợp trời cờ đỏ (ối a) sao vàngHát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng ta hò vang.Giết giặc rồi thì mới về làng thì hả sao hả ghêỐi nàng vừa đẹp lại vừa... khoái sao khoái thếKhắp cả đường làng rợp trời cỏ đỏ ối sao vàngHát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.