Hành quân xa

Đóng góp: VVO

Bản nhạc

HÀNH QUÂN XA


Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi
Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.

Dù đôi chân qua những chặn đường gian khổ
Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu?
Mấy năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.

Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ
Kìa đồng bào đang mắt đỏ chờ ta
Máu giai cấp chỉ căm thù chờ đợi lệnh truyền ra ta giết hết 
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.

Nhằm cho tin xắp tới giờ súng nổ
Xác quân thù kia sẽ đổ ở đây
Nhắm phía trước súng ta gầm bộ đội của ta quyết tiến bước
Cùng quyêt tâm trông thấy giặc là ta tiến lên

Bình luận (0)