Hàng cây ơn Bác

Đóng góp: Anh Thư
1.Hàng cây xinh xinh chúng em trồng
Mười năm qua vươn thẳng tắp
Qua khói bom, cây càng cao
Qua nắng mưa cây càng xanh
Rợp bóng che mát đường làng em
Rợp bóng che mát trường làng em.


2.Hàng cây năm xưa chúng em trồng
Hàng cây vươn theo lời Bác
Cây tốt xanh như đời em
Em lớn lên như hàng cây
Càng kính yêu Bác Hồ ngàn năm
Càng biết ơn Bác Hồ ngàn năm.


3.Hàng cây năm nay chúng em trồng
Hàng cây mang công ơn Bác
Ơn Bác gieo bao mầm non
Ơn Bác chăm bao chồi xanh
Vì cháu con Bác Hồ trồng cây
Vì nước non Bác Hồ trồng cây.

4.Rừng cây xanh xanh chúng em trồng
Rừng cây hiên ngang thẳng đứng
Nghe tiếng chim cây càng cao
Nghe gió reo cây càng xanh
Càng kính yêu Bác Hồ ngàn năm
Càng nhớ ơn Bác Hồ ngàn năm.

Bình luận (1)

  1. Vu Gia Gia

    Cái lối nhạc đệm thật lạ...