Hà Nội hôm nay Hà Nội ngày mai

HÀ NỘI HÔM NAY HÀ NỘI NGÀY MAI


Sáng tác: Lương Ngọc Trác
Trình bày: Quý Dương.
***********************************


 

Bên Hà Nội cổ kính nghìn đời,
Một Hà Nội mới ta mơ ước
Đang hiện ra nguy.. nga...ờ ớ ơ dáng đỏ
Hà Nội ta sẵn sàng.. rỏ mồ hôi..
Vì máu ta đã đổ cho Hà Nội đổi thay
Cho Hà Nội hôm nay, cho Hà Nội ngày mai
Một ngày mai như ta mơ ước

 

Hà Nội hôm nay ta đang ra sức dựng xây
Đây gốc vườn hoa
Nơi ta đứng đợi người yêu hôm xưa
Một cửa đầu quen thân
Một cầu thang chung, một căn gác xếp
một nóc trường đai mới mọc thêm
Sáng hôm nay như vẫy tay chao
Một ống khói cao cao
Nhà máy nối liến nhà máy ngày một thêm càng đông
Kìa Quảng Trường ta đã chọn xây lăng Bác.


Bên Hà Nội cổ kính nghìn đời
Một Hà Nội mơi ta mơ ước
Đang hiện ra nguy nga ơ dáng đỏ
Hà Nội ta sẵn sàng rỏ mồ hôi
Vì máu ta đã đổ cho Hà Nội đổi thay
Cho Hà Nội hôm nay, cho Hà Nội ngày mai
Một ngày mai như ta mơ ước.

Bình luận (0)