Hà Nội của tôi

Người như chiếc lá như là gió bay
Lang thang khắp chốn lại tìm về đây
Hà Nội Hồ Gươm xanh hàng liễu rủ
Và mắt em xanh mỗi độ thu về
(Hà Nội ơi, Hà Nội ơi!
Xin viết câu thơ xanh chiều lộng gió
Xin viết câu thơ xanh tuổi học trò
Xin viết câu thơ những ngày máu lửa
Xin viết câu thơ những ngày bão giông) 2
Trong tôi tình yêu Hà Nội
Có lớp rêu phong vương mùi hoa sữa
Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.
Trong tôi tình yêu Hà Nội
Có lớp rêu phong vương mùi hoa sữa
Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.
Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.

Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Lời bài hát :

  Người như chiếc lá như là gió bay

  Lang thang khắp chốn lại tìm về đây

  Hà Nội Hồ Gươm xanh hàng liễu rủ

  Và mắt em xanh mỗi độ thu về

  (Hà Nội ơi, Hà Nội ơi!

  Xin viết câu thơ xanh chiều lộng gió

  Xin viết câu thơ xanh tuổi học trò

  Xin viết câu thơ những ngày máu lửa

  Xin viết câu thơ những ngày bão giông) 2

  Trong tôi tình yêu Hà Nội

  Có lớp rêu phong vương mùi hoa sữa

  Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.

  Trong tôi tình yêu Hà Nội

  Có lớp rêu phong vương mùi hoa sữa

  Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.

  Hà Nội trong tôi vương tình yêu em.