Gửi em cô gái Gò Công

GỬI EM GÁI GÒ CÔNG
Sáng tác: Lê Lôi
Trình bày: Đức Long.
*****************




Uớc chi anh như đám dừa xanh cuối sông Vàm Cỏ
Như rặng trâm bầu đón gió Cửu Long
Để được sống bên em giữa muôn trùng sóng vỗ
Hỡi người em yêu, cô gái Gò Công.

Anh thức trắng đêm đi tìm em trên bờ Vàng Lan
Chẳng thấy em đâu thấy, thấy cá trắng đầy thuyền
Nghe biển thở mênh mang nồng nàn vị mặn
Anh lại tim em trên ruộng muối Tân Điền.

Đất quê ta óng ánh phù sa đôi sông bồi bổ
Đây ngọn gió đông vương vấn gió biển Đông
Từng đọt lúa xanh xao thêm dạt dào nỗi nhớ
Hai bàn tay em nuôi sống, truyền mê say.

Theo cánh én bay con thuyền đưa em về cùng én
Chẳng thấy em đâu, thấy lúa sáng mùa vàng
Như ngon gió quê ta ngày đồng đêm biển
Mang trọn tình yêu em tỏa khắp xóm làng.

Uớc chi anh như đám dừa xanh cuối sông Vàm Cỏ
Như rặng trâm bầu đón gió Cửu Long
Để được sống bên em giữa muôn trùng sóng vỗ
Hỡi người em yêu, cô gái Gò Công.

Anh thức trắng đêm đi tìm em trên bờ Vàng Lan
Chẳng thấy em đâu thấy cá trắng đầy thuyền
Nghe đồn thở mênh mang nồng nàn vị mặn
Anh lại tim em trên ruộng muối ở Tân Điền
Mang trọn tình yêu em tỏa khắp xóm làng...

Bình luận (0)