Giữa đàn em nhỏ

Bình luận (3)

 1. Lão Nông
  Bác Tuấn Mộc nói đúng đấy, Tuyết Nhung chứ không phải Tuyết Thanh. BQT sửa lại nhé.
 2. Tuấn Mộc
  Tuấn Mộc
  @BQT: sâng tác: Hoàng Lan, Hoàng Hiền, lĩnh xướng: Tuyết Nhung.
 3. hoang an
  bai hát trong sạng mượt mà bay bổng .do tuyêt thanh và tôp nữ đài tiêng nọi viẹt nam trình bày oddaay ghi là hoàng hiên?