Giọng nói Bác Hồ

Bản nhạc

GIỌNG NÓI BÁC HỒ


Giọng nói dịu hiền từ Miền Bắc thân yêu
Vượt núi đồi vọng về Miền Nam quê hương tôi
Tiếng nói Bác Hồ ấm lòng
Chứa chan tình yêu thiết tha
Sáng như vầng dương quê ta
Cháy lên niềm tin bao la.

Thiết tha ơ.. ơ…, thiết tha như tiếng quê hương
Thiết tha như tiếng mẹ hiền
Thấm sâu tận đáy lòng
Tận đáy lòng người dân Miền Nam đất nước thành đồng.

Bao hờn căm, cháy trong lòng muôn người
Đây nhân dân Miền Nam vùng lên
Quyết diệt quân tham tàn
Dù cho thây nát xương tan
Huy hoàng dưới ánh sao vàng
Quyết giữ lấy quê hương xóm làng.

Bao niềm tin, chất trong lòng muôn người
Đây nhân dân Miền Nam vùng lên
Quyết diệt quân tham tàn
Ngày mai chiến thắng reo vang
Huy hoàng dưới ánh sao vàng
Mừng ngày giải phóng quê hương...


Bình luận (0)