Phan Chí Thanh

Nhạc sĩ Phan Chí Thanh sinh năm 1933, quê ở Sài Gòn. Đã có nhiều năm công tác tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc và Múa (Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh). Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phan Chí Thanh tham gia hoạt động âm nhạc từ Kháng chiến chống Pháp. Sau hòa bình 1954, ông ở lại Nam Bộ, tiếp tục làm công tác âm nhạc trong quân đội Giải phóng. Những ca khúc của ông như: Giọng nói Bác Hồ... đã trở thành thân thuộc suốt một thời Kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, ông về công tác tại Phân viện Nghiên cứu Âm nhạc và Múa (Thành phố Hồ Chí Minh). Ông còn tham gia nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc dân tộc.

Các ca khúc do Phan Chí Thanh sáng tác (5)

Bình luận (0)