Giờ hành động

Bản nhạc

GIỜ HÀNH ĐỘNG

Không, không thể sống chần chờ hay trông đợi
Tương lai hồng ta phải nắm về ta.

Không, không thể nén hờn căm và uất hận
Sống là đây mà chết cũng là đây.

Ta nay đã quyết, ta còn mà chúng mất
Đường ta đi xanh ngát tận ngàn mây.

Bạn hỡi, gió mới năm châu nâng bước ta đi
Bạn hỡi, chiến đấu gian nguy ta có sá chi
Trào cách mạng đang bừng cơn giông tố.

Đứng lên, cùng đứng lên cứu nước nhà!

 

Bình luận (0)