Giải phóng quân sẵn sàng

GIẢI PHÓNG QUÂN SẴN SÀNG


Giải phóng quân chúng ta sẵn sàng vì dân giết giặc lập công
Sát cánh chiến đấu bền gan bước theo lá cờ giải phóng
Từng bước tiến tới càng tin chiến thắng sẽ về nhân dân
Đoàn quân chiến đấu vì dân, tiến lên quyết không chịu lùi.

Vì Tổ quốc chiến sĩ giải phóng cất cao lời hát
Thù càng sâu quyết tâm càng cao, sắt gang nào hơn
Thề cùng nhân dân đấu tranh giải phóng đến khi toàn thắng
Diệt bọn Mỹ với quân phản nước cắt chia Tổ quốc
Vì miền Nam đứng lên giải phóng sức ta đã...
Bộ đội của ta chắc tay cầm súng giữ vững truyền thống vì dân sẵn sàng

Bộ đội của ta chắc tay cầm súng giữ vững truyền thống đi lên giải phóng đất nước

Bình luận (0)