Minh Phụng

Minh Phụng là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, sinh khoảng đầu thập kỉ 1930. Ông là diễn viên hát trong Đoàn ca nhạc Đài TNVN. Sau ngày thống nhất đất nước ông trở về sống ở miền Nam

Các ca khúc do Minh Phụng trình bày (1)

Bình luận (0)