Gái thôn Đoài trai thôn Thượng

Đóng góp: VVO

Bản nhạc

GÁI THÔN ĐOÀI TRAI THÔN THƯỢNG

Sáng tác: Văn Chung
Trình bày: Huy Hùng và Tuyết Thanh

Mình về có nhớ ta chăng,
Là ta ra về tình chung ta nhớ
Là ta đan gầu rồi ta xẳm cuốc
Đắp bờ cao giữ nước làm chiêm
Ruộng hoang ta vỡ đầu tiên
Làm gương khuyến khích ta
Khuyến khích chị em thôn Đoài là thôn Đoài mình có nhớ chăng?Gái thôn Đoài là gái thôn Đoài,
Trai thôn Thượng là trai thôn Thượng.
Đánh giặc cừ mà làm ruộng thời cũng hăng (mà làm ruộng thấy cũng hăng)
Vì chúng ta là gái thôn Đoài em gái thôn Đoài
Trai thôn Thượng anh trai thôn Thượng
Ruộng là ruộng nào cao ta cấy lúa ba giăng
Còn đồn giặc ta san bằng ta đánh luống trồng khoai (ta đánh luống trồng khoai)
Làm gương khuyến khích ta
Khuyến khích chị em thôn Đoài là thôn Đoài mình có nhớ chăng?Minh về có nhớ ta chăng
Là ta ra về tình chung ta nhớ
Là giếng thôn Đoài cành đa in bóng
Mái trường thôn Thượng cũng vừa xong
Vườn rau, bụi mía, hàng môn, đồng xanh lúa tốt ta,
Lúa tốt nhờ con sông đào là con sông đào mình có nhớ chăng?
Lúa thôn Đoài là lúa thôn Đoài,
Khoai thôn Thượng là khoai thôn Thượng.
Bát cơm đầy đời ngày một thêm ấm no (đời ngày một thêm ấm no)
Vì chúng ta là gái thôn Đoài em gái thôn Đoài
Trai thôn Thượng, anh trai thôn Thượng
Đời là đời thanh niên ta xây đắp non sông, cùng học tập ta không ngừng
Tay ta nắm chặt tay, tay ta nắm chắt tay
Làm gương khuyến khích ta...
Khuyến khích chị em thôn Đoài là thôn Đoài mình có nhớ chăng?..

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác VVO đã gửi bản nhạc.

  2. VVO

    Bản thu do hai ca sĩ Huy Hùng - Tuyết Thanh trình bày trùng khít với bản nhạc mới được đưa lên hôm nọ! Chắc có lẽ nhạc sỹ Văn Chung đã tinh giản lại!