Gà con giúp mẹ

GÀ CON GIÚP MẸ

Sáng Tác: Lương Vĩnh
Trình bày: Minh Hà (TN)
********************Kìa hai chú gà con 
Hai chú gà con
Lon tỏn lon ton
Gà theo bước chân mẹ
Khe khẽ khe khẽ
Cùng đi tìm mồi
A....
Con giúp mẹ cha
Quét tước cửa nhà
Ai mà chẳng mến 
Ai mà chẳng thương
A...
Con giúp mẹ cha
Quét tước cửa nhà
Ai mà chẳng mến
Ai mà chẳng thương...

Bình luận (0)