Em là con gái má Út Tịch

EM LÀ CON GÁI MÁ ÚT TỊCH


Khi mà ba má em hãy còn đi đánh giặc
Thì em còn thay má (mà) giữ em
Chăm sóc cho em thơ để ba má thêm yên tâm
Đi giết quân xâm lăng gìn giữ quê hương nhà.

Ghi lời ba má em vẫn thường hay nhắn nhủ:
Còn giặc thù, chưa có (mà) sướng vui
Non nước chưa yên vui, thù quân cướp Mỹ chưa nguôi
Gian khó bao nhiêu năm trường vẫn đi diệt thù.

Mai ngày em lớn lên nếu còn quân xâm lược
Thì em còn tiếp bước (mà) má em
Cho đất đai quê hương lừng vang tiếng ca yêu thương
Cho thiếu nhi hai Miền cùng múa quanh Bác Hồ.

Khi mà ba má em hãy còn đi đánh giặc
Thì em còn thay má (mà) giữ em
Cho má ba yên tâm mà đi giết quân xâm lăng
Chăm sóc em khôn ngoan là góp công diệt thù.

Bình luận (1)

 1. TLV

  Lời bài hát:

  Em là con gái má Út Tịch

  Sáng tác: Phan Nhân

  Khi mà ba má em hãy còn đi đánh giặc
  Thì em còn thay má (mà) giữ em
  Chăm sóc cho em thơ để ba má thêm yên tâm
  Đi giết quân xâm lăng gìn giữ quê hương nhà.

  Ghi lời ba má em vẫn thường hay nhắn nhủ:
  Còn giặc thù, chưa có (mà) sướng vui
  Non nước chưa yên vui, thù quân cướp Mỹ chưa nguôi
  Gian khó bao nhiêu năm trường vẫn đi diệt thù.

  Mai ngày em lớn lên nếu còn quân xâm lược
  Thì em còn tiếp bước (mà) má em
  Cho đất đai quê hương lừng vang tiếng ca yêu thương
  Cho thiếu nhi hai Miền cùng múa quanh Bác Hồ.

  Khi mà ba má em hãy còn đi đánh giặc
  Thì em còn thay má (mà) giữ em
  Cho má ba yên tâm mà đi giết quân xâm lăng
  Chăm sóc em khôn ngoan là góp công diệt thù.