Em bé Mường La

Bản nhạc

EM BÉ MƯỜNG LA

Em bé Mường La (ơ hờ ơ ơ)
Em bé Mường La (ơ hờ ơ ơ)
Đây Mường La quê hương em
Đang điêu đứng trong tay giặc
Phú Tầy chiếm đóng Mường La
Phú Tầy ác lắm noọng ơi, noọng ời.

Nó đốt bản nó dồn dân bao ruộng đồng bỏ hoang
Cha em phải đi phu, nó đánh chết vứt xác bên khe
Mẹ em không chịu nhục, lẩn lút sống trong rừng
Một dạ mang em, đói rét lầm than.

Khổ cực lắm noọng ơi, tủi nhục lắm noọng ời
Nhưng bé em ơi! Bộ đội đã về đây
Vâng theo lệnh cụ Hồ tiến vào Tây Bắc
Diệt hết lũ giặc , giải phóng Mường La.
Mường La chiến thắng
Ánh nắng bừng lên trên những đồi nương, lúa chin vàng, đang reo mừng
Mường La chiến thắng ta về bản cũ mường sơn
Chiến thắng tự do, phơi phới bừng lên những luống cày đã thay rồi
Ngày Mường La chiến thắng là lúc bé em ra đời,
Nằm trên tay anh bộ đội, đời em được bảo đảm từ nay
Tương lai em sáng ngời từ đây.
Vì em có Bác Hồ, tuổi em là tuổi hoa
Em được học, em được ca, được múa trên đất Mường La.
Mường La này của em, đồi nương này của em.
Con trâu lại cày, mẹ em lại cấy,
Em bé chẳng phải lo, gia đình được ấm no,
Em mến yêu anh bộ đội và đời đời nhớ công ơn Bác Hồ…


Bình luận (1)

  1. Lão Nông
    Đây là bản thu rất cổ (khoảng đầu 60) của Khánh Vân và tốp nam đoàn CMNDTW thời kỳ đầu. Nhạc sĩ là Trần Ngọc Sương. Vào đầu 80, Thanh Hoa và tốp nữ VOV có thu lại bài này.