Đường làng em

ĐƯỜNG LÀNG EM


Đường làm em có hàng cây xa xa trông thẳng tắp (a)
Ngày ngày qua những bàn tay em, chúng em trồng cây (a)
Này hàng xoan xanh tươi tỏa bóng mát
Này hàng dãy phi lao ngăn từng cơn gió cát
Chúng em yêu hàng cây em trồng
Chúng em chăm để cây mau lớn
Để ngày mai em đến trường đi dưới cây xanh
Đường làng em có hàng cây xanh xanh rợp bóng mát (a)
Đường của em những hàng cây đang lớn lên từng ngày (a).

Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Lời bài hát " Đường làng em"

  Đường làng em có hàng cây xa xa trông thẳng tắp (a)
  Ngày ngày qua những bàn tay em, chúng em trồng cây (a)
  Này hàng xoan xanh tươi tỏa bóng mát
  Này hàng dãy phi lao ngăn từng cơn gió cát
  Chúng em yêu hàng cây em trồng
  Chúng em chăm để cây mau lớn
  Để ngày mai em đến trường đi dưới cây xanh
  Đường làng em có hàng cây xanh xanh rợp bóng mát (a)
  Đường của em những hàng cây đang lớn lên từng ngày (a)