Đường Hồ Chí Minh trên biển

Bình luận (2)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Hải quân nhân dân Việt Nam thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1955. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và công tác, đã không ngừng phát triển, trưởng thành nhanh chóng, có nhiều đóng góp vào thắng lợi của cuộc chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tiếp nối truyền thống: "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng".

    Bài hát được Phạm Nguyễn và hợp ca Hải quân trình bày thành công. Xin cảm ơn

  2. TRANDANAN
    Đường HỒ CHÍ MINH trên biển là con đường huyền thoại của nhửng người lính dủng cảm . nghe bài này mà lòng có cam giác khó tả