Phạm Nguyễn

Các ca khúc do Phạm Nguyễn trình bày (2)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Hồng Danh
    Nguyễn Hồng Danh
    Kính đề nghị BQT sửa lại tên ca sĩ hát bài này là NSUT Phạm Nguyễn (Phạm Nguyên Lũng), nguyên trưởng đoàn Nghệ thuật Hải Quân. Việt Nam không có ca sĩ nào có tên là Phan Sĩ Lủng đâu ạ.